مچ بند

ساخت مچ بند توری از جنس نقره برای تسکین دردهای مفصلی

پزشکان معمولا به بیماران توصیه می‌کنند که برای تسکین دردهای مفصلی خود، موضع درد را گرم نگه دارند. این کار…