تحقیق

محققان استنفورد با استفاده از کامپیوتر رزبری پای یک اسکلت خارجی شبیه به کفش ساختند

محققان دانشگاه استنفورد نوعی اسکلت خارج از بدن ساخته‌اند که مانند کفش پوشیده می‌شود و می‌توند به افرادی که در…