استرس

سنسوری که میتواند سطح هورمون استرس را از روی عرق تولید شده توسط فرد شناسایی کند

دانشمندان وسیله ای را اختراع کردند که با پوشیدن آن و برقراری تماس مستقیم با پوست انسان عرق فرد را…